torsdag 18 juli 2024​

Skriven av Itansvarig - måndag, 22 augusti 2016 08:36

Styrelsen har den 9 augusti haft sitt första möte efter sommaren och vi vill informera om följande:

ASFALTLAGNING av vägarna inom området kommer att ske snarast. Vi kommer dessförinnan att ha märkt ut lagningsställen med vitfärg.

MÖGELSLAG på fasader.

Vi har tillsammans med anlitad entreprenör, Nybergs Bygg och Måleri, gått igenom de husfasader som angripits av mögelslag. Dessa kommer nu att tvättas på lämpligt sätt, i första hand med het-vatten, men med godkänt rengöringsmedel vid svårare angrepp, viss blekning av färgen kan då komma att ske.

Vi vill i sammanhanget ytterligare en gång poängtera vikten av att planteringar inte görs tätt intill husvägg.

NYTT AVTAL CANAL DIGITAL, är nu klart - information om hur denna uppdatering skall ske kommer att meddelas snarast.

NY FÄRG för påmålning av parkeringsrutor finns nu att tillgå – varje plussvärd kan ge info om detta.

NYSÅDD och vattning av förstörda gräsmattor kommer att ske snarast.

GLÖDLAMPOR i trapphusen kommer att flyttas för att underlätta vid lampbyten (p.g.a. nya arbetsskyddsregler)

NÄSTA SAMMANTRÄDE sker tisdag 6 september.

STYRELSEN

Senast uppdaterad måndag, 22 augusti 2016 08:36