onsdag 27 september 2023​

Skriven av Itansvarig - fredag, 26 februari 2016 06:34

Trots det ymniga snöandet så fortskrider arbetet med hängrännorna. Det beräknas inte bli färdigställt före semestern.

Vår vaktmästare Erik har nu varit hemma ett par veckor från sjukhuset och hans rehabilitering går framåt. Vi önskar honom god bättring. Han ersättare är nu Jörgen Widinghoff.

VAKIN (f d Umeva) meddelar att det inte blir någon höjning av VA-taxan detta år. Man kommer att byta till digitala vattenmätare. Detta ska vara klart till 2018.

Vi har reviderat underhållsplanen och gjort en plan över det som är närmast förestående; bl a

  • Byte av sand
  • Åtgärdande av lekparken grå plusset
  • Kontroll av termostater och utbyte vid behov
  • OVK-besiktning samtliga lägenheter under året
  • Statusbedömning av tvättstugorna
  • Fönsterbyte blir nästa stora underhållsåtgärd

Vi vill påminna om nödvändigheten av brandvarnare och kontroll av batterierna.

Årsmötet planeras till 19 april.

Styrelsen Rbh 1

Senast uppdaterad tisdag, 01 mars 2016 06:36