söndag 23 januari 2022​

Skriven av Itansvarig - tisdag, 13 oktober 2015 05:36

Nu skall asfaltering vara klar och även så målningsarbetena. Det som eventuellt återstår måste anstå till våren.

Vi har nu lagt budget för kommande år. För att förekomma kommande kostnadskrävande renoveringsbehov tvingas vi till en hyres/avgiftshöjning på 3 %. Ingen höjning för garage eller p-stolpar.

Vi kommer att göra en revidering av underhållsplanen efter jul. Då kommer också arbetet med utbytet av hängrännor/stuprör att påbörjas.

En upprustning av köksdelen i uthyrningslägenheterna ska ske under senhösten/våren.

Vi har inköpt nya husnummerskyltar som ska sättas upp. De som har en egen nummerskylt får behålla denna men ska förvara och sätta upp den nya skylten vid eventuell flytt.

Planerad spolning av brunnar skjuts fram till våren efter sopningen.

Nya regler gällande lån av snickarboden har tagits fram. Snickarlokalen är nu storstädad.

Eftersom årsstämman inte lyckades utse någon valberedning tar vi i styrelsen tacksamt emot förslag och intresseanmälningar för styrelseuppdrag.

Fortsatt trevlig höst
Styrelsen Rbh 1

Senast uppdaterad tisdag, 13 oktober 2015 05:36